1 Μαΐ 2010

Ένα Όνειρο Τρελλό...!

       Κουράστηκα να ακούω και να διαβάζω όλη μέρα τα μέτρα του ΔουΝουΤου και άραξα στον καναπέ. Ήπια και κανά δυο μπιρόνια να χαλαρώσω. Εντάξει μπορεί να ήταν και παραπάνω από δυο και μάλλον με πήρε ο ύπνος. Ονειρεύτηκα που λες αναγνώστη μου ένα όνειρο τρελλό κι απίστευτο.
       Ήμουνα λέει σε μια άλλη χώρα. Όχι στην Ελλάδα, αλλά η χώρα του ονείρου μου ήταν ίδια κι απαράλλαχτη μ' αυτή. Με τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Κι εκεί ο Πρωθυπουργός τους έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και η υποταγή, η πείνα και η δυστυχία και η προσφυγή στο ΔΝΤ ήταν μονόδρομος. Αλλά ένα πρωί,  ακριβώς πριν η χώρα αυτή του ονείρου μου ξαναζήσει την Κατοχή υπογράφοντας την καταδίκη της, ξαφνικά ο Πρόεδρός της αποφάσισε να δράσει. Να δράσει για τη σωτηρία αυτής της χώρας, για τη σωτηρία του λαού της και να διασώσει την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά της. Πήρε λοιπόν δυο-τρεις ανθρώπους μαζί του και χωρίς να πει προηγουμένως τίποτα σε κανέναν,  πήγε στο Ραδιομέγαρο αυτής της χώρας και απηύθυνε στους πολίτες το παρακάτω διάγγελμα:
"Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Η χώρα μας βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κι επικίνδυνη κατάσταση εξαιτίας τόσο των δικών μας σοβαρών λαθών όσο και της ανηλεούς επίθεσης που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα από διεθνή κερδοσκοπικά κέντρα. Οι εταίροι και φίλοι μας, αντί να επιδείξουν κοινοτική αλληλεγγύη και να μας βοηθήσουν παρέχοντάς μας την απαραίτητη πολιτική και οικονομική στήριξη απαξιώνοντας όλους εκείνους που προχώρησαν σε κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον μας αλλά και εναντίον της Ένωσής μας και του κοινού μας νομίσματος, προτίμησαν να μας οδηγήσουν σε μια άνευ προηγουμένου άβυσσο ανέχειας και δυστυχίας, παρέχοντάς μας δάνεια με όρους τοκογλυφικούς και κυρίως απάνθρωπους.
Οι περιστάσεις, κατά κοινή εκτίμηση, επιβάλλουν έκτακτες λύσεις. Τόσο έκτακτες που αποφάσισα να θέσω υπό την κρίση σας τα παρακάτω:
Να κηρύξω τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε όση έκταση τούτο απαιτείται, χωρίς να θίγεται κανένα άλλο δικαίωμα των πολιτών εκτός από όσα ρητά θα ακούσετε στη συνέχεια.
Να διαλύσω την παρούσα Βουλή και να αναθέσω εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους επιστήμονα του εξωτερικού και την υποχρέωση να προκηρύξει εκλογές σε έξι μήνες από τώρα. Στην Κυβέρνηση αυτή θα μετάσχουν μόνο Έλληνες τεχνοκράτες, άμισθοι και με ρητή υποχρέωση να απέχουν μετά την διάλυση αυτής της Κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης από κάθε πολιτική δραστηριότητα στη συνέχεια. Η Κυβέρνηση αυτή θα προχωρήσει με ειδικά νομοθετικά διατάγματα στα ακόλουθα μέτρα:
-Κατάσχεση της περιουσίας όλων των βουλευτών, πρώην Υπουργών, Πρωθυπουργών, μέχρι και επιπέδου Προέδρων δημοσίων οργανισμών που άσκησαν εξουσία από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και εμού. Σε όλα αυτά τα πρόσωπα θα απονεμηθεί -υπό προϋποθέσεις - ισόβια σύνταξη χιλίων πεντακοσίων ευρώ και εκεί θα εξαντληθεί η υποχρέωση της Πολιτείας απέναντί τους. Κάθε άλλη παροχή αλλά και κάθε περιουσιακό τους στοιχείο θα κατασχεθεί. Συστήνεται Ειδικό Δικαστήριο από συνταξιούχους ανώτατους δικαστές μετά από κλήρωση ώστε να διερευνηθούν άμεσα και σε βάθος τα αίτια και τα πρόσωπα που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.
-Η κινητή και ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας καθώς και κάθε ακίνητη περιουσία που δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο περιέρχεται από σήμερα με δική μου πράξη στο Κράτος και καθίσταται ενυπόθηκη για την έκδοση ειδικού καλυμμένου ομολόγου για τις άμεσες δανειακές ανάγκες της χώρας.
-Οι κρατικές τράπεζες ενοποιούνται από σήμερα με ειδική πράξη μου, σε μία. Οι μετοχές αυτού του σχήματος μαζί με τις υπόλοιπες μετοχές του Δημοσίου σε διάφορες εταιρείες ενεχυριάζονται για την άντληση άμεσης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές. Ομοίως, εισάγεται άμεσα στο Χρηματιστήριο η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ώστε να αντληθεί περαιτέρω ρευστότητα. Προς το παρόν το Κράτος θα κρατήσει την πλειοψηφία των μετοχών.
-Όσες υπεράκτιες εταιρείες διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στην χώρα μας αλλά δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αυτά κατάσχονται άμεσα. Θα αποδίδεται και πάλι η περιουσία στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμφανισθεί ως κύριος μέτοχος της υπεράκτιας εταιρείας εφόσον πραγματοποιηθεί ενδελεχής φορολογικός έλεγχος και πληρωθεί έκτακτος φόρος ίσος με το 50 τοις εκατό της εμπορικής αξίας της περιουσίας αυτής. Διατίθεται γι΄αυτό προθεσμία δεκαπέντε ημερών από σήμερα. Ειδάλλως η περιουσία αυτή περιέρχεται στο Κράτος και εκποιείται υπέρ του δημοσίου χρέους.
-Το Κράτος εγγυάται για αυτό το χρόνο τα τρέχοντα επίπεδα μισθών και συντάξεων όλων των εργαζομένων με μία προϋπόθεση. Η διοίκηση των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών (εφορίες και τελωνεία) ανατίθεται σε ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα αμείβονται με ποσοστό επί των εισπράξεων. Όποιος δημόσιος υπάλληλος δεν επιθυμεί αυτή την μεταβολή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την ελάχιστη σύνταξη. Όσοι παραμείνουν θα διατηρήσουν στο ακέραιο τις οικονομικές τους απολαβές αλλά δεν θα απολαμβάνουν τη μονιμότητα ενώ θα εργάζονται με τους όρους που θα ορίσει ο ιδιώτης μάνατζερ.
-Για όσο διάστημα η χώρα μας αποτελεί το επίκεντρο κερδοσκοπικών επιθέσεων με αποτέλεσμα να καθίσταται τοκογλυφικός ο δανεισμός από τις αγορές, θα διαπραγματευτούμε τη σύναψη δανείων απευθείας με άλλα Κράτη και όχι μέσω τραπεζών, προκειμένου αυτή η διαπραγμάτευση να γίνεται με πολιτικούς και όχι οικονομικούς όρους. Σε πρώτη φάση θα απευθυνθούμε στην Ένωση επικαλούμενοι έκτακτη ανάγκη και απαιτώντας να ενεργοποιηθεί όχι κάποιος ειδικός μηχανισμός αλλά εκείνος που προβλέπεται για τις χώρες που υφίστανται ειδική κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν κατά μόνας ζητώντας όχι δάνειο αλλά  έκτακτη οικονομική βοήθεια. Αν οι Εταίροι μας δεν κάνουν δεκτό το αίτημά μας, τότε θα διευρύνουμε άμεσα τον κύκλο επαφών μας με άλλες χώρες  όπως η Ρωσία ή η Κίνα ή ακόμη και η Σαουδική Αραβία, παρέχοντάς τους ειδικές διευκολύνσεις σε αντάλλαγμα χαμηλότοκων δανείων. Τέτοιες διευκολύνσεις θα ήταν η ατελής και προνομιακή χρήση των στρατιωτικών και πολιτικών μας αεροδρομίων, των λιμένων ή των θαλασσίων διαύλων μας. Είναι σαφές ότι αυτές οι κινήσεις εμπεριέχουν υψηλό ρίσκο και θα διακυβευθούν συμμαχίες, όμως αυτή είναι η στιγμή που χρειαζόμαστε φίλους και συμμάχους και τώρα θα δοκιμασθούν αυτά εν τοις πράγμασι.
-Ως ύστατη λύση και εφόσον αποτύχουν τα παραπάνω, θα προχωρήσουμε σε επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους αλλά με πολιτικούς όρους και απευθείας με τις κυβερνήσεις των πιστωτριών τραπεζών και όχι με τις τράπεζες. Αναμφίβολα, η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους θα πλήξει βαθιά και για πολλά χρόνια τη χώρα. Όμως θέλω από τώρα να διαβεβαιώσω τους πάντες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους της χώρας θα είναι μέρος μόνο μιας συνολικής πολιτικής διαπραγμάτευσης στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε γενικότερη αναθεώρηση της στάσης μας απέναντι σε ένα πακέτο ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, με προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, επανεξέταση κάτω υπό τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που θα υπάρξουν μιας σειράς  προηγούμενων συμφωνιών σχετικά με την πώληση στρατηγικών μας δικτύων όπως οι Τηλεπικοινωνίες όπου είναι πιθανή η επανακρατικοποίηση. Επίσης θα επανεξετάσουμε - εφόσον οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση - εάν θα εξακολουθεί να είναι χρήσιμη η παρουσία μεγάλων ξένων επιχειρήσεων διαφόρων κατηγοριών - από αλυσίδες λιανικής μέχρι τράπεζες της αλλοδαπής -  στη χώρα μας, εφόσον θα αποτελούν τροχοπέδη για την εθνική μας υπόσταση σε μια τέτοια ζοφερή κατάσταση. Ακόμη στη συνολική ατζέντα μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης θα συμπεριλαμβάνεται η απαίτηση αποζημιώσεων από τον  Β'ΠΠ ενώ δεν αποκλείεται και η περιστασιακή ή μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής πολυτελών καταναλωτικών προϊόντων από χώρες που θα συμβάλλουν αρνητικά στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς εμάς.
Με λίγα λόγια, στην περίπτωση που η χώρα μας δεν τύχει της κοινοτικής αλληλεγγύης που απορρέει και επιβάλλεται από τις συνθήκες της Ένωσης, οδηγούμενη έτσι στην επαναδιαπραγμάτευση του χρέους της, τότε και μόνον τότε θα επανεξετάσει ως μια αδιάσπαστη ενότητα το σύνολο των μέχρι σήμερα αποφάσεών και σχέσεών της προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες της. Μια τέτοια λύση την απευχόμαστε αλλά είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε επισημαίνοντας στους Εταίρους μας εκ των προτέρων τις συνέπειες για την Ένωση και το κοινό μας νόμισμα. Να προσθέσω το αυτονόητο, ότι ο χρόνος, το εύρος, το είδος της αναδιαπραγμάτευσης του χρέους καθώς και των επί μέρους ζητημάτων που κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνεξεταστούν, τελούν υπό τη δική μας διακριτική ευχέρεια. Επίσης, νομίζω ότι είναι σαφές πως επαναδιαπραγμάτευση του χρέους μας θα σημάνει και την αποχώρησή μας από το κοινό νόμισμα. Επαναλαμβάνω ότι μια τέτοια επιλογή δεν είναι ούτε προς το συμφέρον της χώρας μας ούτε προς το συμφέρον της Ένωσης καθώς και των πιστωτών μας και θα υιοθετηθεί μόνον στην περίπτωση που η χώρα δεν θα τύχει της αυτονόητης κοινοτικής αλληλεγγύης.
Ας το καταλάβουν λοιπόν οι πιστωτές μας, οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας αλλά και οι κερδοσκόποι: Αν οδηγηθούμε στο ΔΝΤ είμαστε αποφασισμένοι να κοστίσουμε πολύ πιο ακριβά από όσο μας κοστολογούν, προκαλώντας πολύ μεγαλύτερες απώλειες από εκείνες που έχουν ήδη ασφαλίσει. Αποτελούμε όχι μόνο οικονομική αλλά και γεωπολιτική και γεωγραφική και ιστορική αξία. Η πιστοληπτική μας ικανότητα δεν ορίζεται μόνο από την οικονομική μας συνιστώσα αλλά και αθροίζεται με την πολιτική μας βαρύτητα στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι χώρες δεν είναι επιχειρήσεις ή μαγαζιά. Δανείζονται και δανείζουν όχι μόνο χρήμα αλλά και ισχύ και συμμαχίες και σχέσεις. Ας μας επαναξιολογήσουν λοιπόν με ευρύτερους και πληρέστερους όρους, συμπεριλαμβάνοντας στο μοντέλο αξιολόγησης που χρησιμοποιούν -πέραν του οικονομικού κινδύνου - και εκείνον να επαναπροσδιορίσουμε, με τη συνολική μεταβολή της στάσης μας, την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού χάρτη και ιδιαίτερα στο μαλακό ευρωπαϊκό υπογάστριο..."

Ξύπνησα απότομα. Στην τηλεόραση ο Γιώργος ήταν έτοιμος να ανακοινώσει τα μέτρα. Ησύχασα. Ευτυχώς ήταν ένα κακό και τρελλό όνειρο. Η ασφάλεια και η ηρεμία που θα μου παρείχε το ΔΝΤ από εδώ και μπρος θα μου εξασφάλιζαν μια ήρεμη ζωή κι έναν ήρεμο ύπνο...χωρίς όνειρα!

Δημοσίευση σχολίου